Grejs, Pladsbjerg


Pladsbjerg

Intro

Landbrugsejendom, med flot udsigt mod Vejle. Ejendommen er nu nedlagt

"Pladsbjergs" historie.
Ejendommens adresse er Viborg Hovedvej 13, 7100 Vejle.

Det har gennem årene været en veldrevet landbrugsejendom med planteavl og kvægdrift.
Der blev opført et nyt stuehus i år 1900.

Der har været skiftende ejere tilbage fra 1800 tallet, men Ellen og Søren Jensen drev "Pladsbjerg" i en årrække fra 1947 til Søren Jensen døde i 1990, og gården solgte Ellen Jensen i 1992.

Ved omlægning af Viborg Hovedvej A 13 med udvidelse af cyklesti, blev en del af jorden solgt fra.

Vejdirektoratet har overtaget ejendommen i forbindelse med anlæggelse af ny motorvej fra Herning til Vejle. Bygningerne til ejendommen blev nedrevet i 2008, og den del af jorden, der ikke skal anvendes til Motorvejen, er solgt til omliggende naboer.


Jørgen Nielsen 1833 - 1844

Skifteretsattest som adkomst for Jørgen Nielsens enke Dorthea Mortensdatter 1881

Niels Johan Jørgensn 1881

Testamente som adkomst for N. J. Jørgensens enke Ane Marie Clausen 1882 - 1896

Laurs Jørgen Jensen 1896 - 1910

Hans Hansen 1910 - 1915

Hans Pladsbjerg 1915

Jens Knudsen Jensen 1915 - 1944

Hans Nissen 1944 - 1947

Søren Jensen 1947 - 1990.

Ellen Jensen, enke efter Søren Jensen, boede på "Pladsbjerg til 1992

Jens Knudsen Jensen, barnebarn af den første Jens Knudsen Jensen 1992

Elly og Ove Madsen 1992 - 2007

Vejdirektoratet 2007 - 2008 - ejendommen er fjernet p.g.a. kommende Motorvej , rute 18 Herning-Vejle


Landsbyen Grejs
fortællinger om
Folk og Fæ.

Kilde: Skøde- og panteprotokol for Nørvang-Tørrild herreder.