Grejs, Kirkelund


Kirkelund


Kirkelund


Kirkelund

Intro

"Kirkelund" var Fæstegård under Grundet Gods i 1700 tallet. Gården ligger nord øst for Grejs by, nord for Vejle

Danske gårde, J C B 1a Cour

Landsbyen Grejs, fortællinger om
Folk og Fæ.


Gården "Kirkelund" beliggende Ulkærvej 37, Grejs, 7100 Vejle
Matr.nr. 25 a, 16 a m. fl. Grejs sogn.
Areal: 80 ha.
Vejle kommune.

Oprindelig var "Kirkelund" fæstegård under Grundet Gods, men blev købt fri i 1793 af den daværende Fæster.

I 1839 blev der mageskiftet, og gården blev solgt til Jens Hansen, hvis datter Karen F. Jensen, blev gift i 1869 med Anders Peder Ladefoged.
Efter et års forløb forsvandt A.P. Ladefoged pludseligt og sporløst i nattens mulm og mørke.
Det eneste, han havde taget med fra gården, var den hest han red på .
Man hørte aldrig fra ham siden.
Der gisnedes om, at han følte sig "klemt" mellem konen og svigerforældrene.

Nogle år senere da A.P. Ladefoged var erkæret død, giftede enken sig med Jacob Petersen. Han er nævnt i forskellige sogneanliggender, bl.a. ved opførelsen af Grejs Kirke i 1882.

Gården lå oprindelig inde i Grejs by, men blev udflyttet i skifningstiden til sin nuværende beliggenhed ca. 1 km nø for byen Grejs.
Alle bygninger var dengang opført i bindingsværk med stråtag.
Skoven, der tilhørte ejendommen, lå i Grejs skov med bestand af bøg og eg, og arealet var 5,5 ha.
Gården blev drevet som alsidigt landbrug med kvæg af sortbroget Jysk race.
Af besætningen var flere samlinger præmierede.
Øvrige dyr på gården var bl.a. svin og heste.

Karl Petersen (søn af førstnævnte Jacob Petersen), gift med Jakopbine Petersen, overtog gården den 11 december 1902.
Ejendomsskyld udgjorde 29.000. kr.
Bygningerne var brandforsikret for 11.000. kr.
Arealet var på 32,4 ha, heraf 24 ha ager, 1,7 ha eng, 0,1 ha mose, skov 5,5 ha, veje, gårdsplads og have 1,1 ha.
Der var 16 køer, 18 stk. ungkvæg + 2 tyre af sortbroget jysk race.
Gården havde 4 heste og 2 plage.
I løbet af året, blev der solgt 40 stk. fedesvin.

Omkring 1917 blev skoven solgt fra "Kirkelund" til Elias Karlsen på Højgaard.
I 1918 solgte Karl Petersen gården, og flyttede sammen med hans hustru til Nørre Bygade 10, Grejs.

I 1918 købte Julian Anton Sofus Andersen "Kirkelund" gift med Ane Kirstine Andersen, f. Klausholm af Gadbjerg sogn.
Ejendommen var da meget forsømt, således manglede der 22 fag stråtag, og jorden var stærkt udpint og trængte hårdt til dræning.
Besætningen bestod af 9 køer, 3 heste, 4 kalve og 1 gris.

I 1930 blev der bygget ny kostald til "Kirkelund".
Herefter er gården drevet af familien Andersen i 3 generationer.


I 1918 købte Julian Anton Sofus Andersen "Kirkelund", og han var gift med Ane Kirstine.
De drev gården frem til 1956, hvor gården blev forpagtet af sønnen, Niels Hess Andersen, som siden købte gården i 1960.

Niels Hess Andersen og hans hustru Anna Marie drev "Kirkelund" videre til et veldrevet landbrug frem til 1996.
"Kirkelunds" stuehus blev opført 1874, og blev restaureret af Anna og Niels Hess Andersen i 1970.
Avlsbygningerne er blevet ombygget og fornyet af flere omgange.

I 1986 købte ægteparret "Lundsgaard" Ulkærvej 31, og jorden lægges ind under "Kirkelund", medens bygningerne blev solgt videre. Der blev ialt tilkøbt 32 ha til "Kirkelund".

Efter at have solgt "Kirkelund" i 1996 til sønnen Thorkild Hess Andersen, flyttede ægteparret Anna og Niels Hess Andersen til Vinkelager 4, Grejs.

Torkild Hess Andersen og hans hustru Annalise, har ændret driftsformen på "Kirkelund", så gården nu drives med planteavl, og pelsdyravl.
Der er opført en minkfarm på gården.