Grejs, Hovgård


Intro

Hovgård i Grejs, Nørre Bygade 20. Stuehus fra 1856. Gården var tvillinggård til Enggården, men blev flyttet ud, hvor den ligger nu omkring ca. 1800. Matr. nr. 11 A.

Hovgård ejedes indtil 1890 af Peter Schmidt, hvor han solgte til Anders Vistesen. Sønnen Alfred overtog gården i 1910, men solgte i 1912 til Ingrid og Hans Mikkelsen. De solgte gården i 1917, og købte så i stedet Grejsgård. I ca. de næste tre år havde Hovgård forskellige ejere, som navnene ikke er kendt på. Men i 1920 købte Martin Buch Hovgård. Marie og Martin Buch drev gården med avlsgrise og røde køer. I bogen "Udvalg af Danske Gårde" udgivet 1947 er der nævnt, at der var 12 malkekøer, 2 tyre og 12 ungkreaturer - rød dansk malkerace. Der var 2 arbejdsheste + 1-2 føl om året. Svinebesætningen bestod af 3 søer, og der leveredes ca- 50 slagtesvin årligt. Endelig var der et hønsehold på 200. Der var 24 1/2 tdr,land til. I 1952 forpagtede sønnen Karl gården, og Marie og Martin Buch byggede sig et hus nabo til gården. Karl blev gift med Agnethe, og de fortsatte driften på Hovgård med både køer, grise og høns. De købte Hovgård 1960, og i 1988 solgte de jorden til Tørring-Uldum Kommune. Arealet blev byggemodnet med ca. 50 parcelhusgrunde - Hovgårdsvej. Agnete og Karl blev boende på den nedlagte landbrugsejendom indtil 2001.

Indtil 1890 Peter Schmidt
1890-1910 Anders Vistesen
1910-1912 Alfred Vistensen
1912 1917 Ingrid og Hans Mikkelsen
1920-1952 Maria og Martin Buch
1952-2001 Agnete og Karl Buch