Grejs, Høgholt


Nybygget stuehus + udbygninger


Nybygget stuehus ca. 1995


Nybyggede udhuse


Kro og Høker på Høgholt


Luftfoto


Høgholt og Bakkegården


Ældre luftfoto

Intro

"Høgholt" tidligere Kro og Høker i Grejs, Gammel slægtsgård i 4 generationer.

"Høgholt", Bakkevænget 6, Grejs, 7100 Vejle.
Vejle Kommune.
Matr. nr. 7 a Grejs.

Gammel landbrugsejendom, som er læst skøde på fra 1799.

Før 1875 blev Høgholt sammen med landbrugsdriften, også drevet Kro på gården.
Stedet var ejet af Madam Tved, som også var krokone.

Ejerrækken vedrørende "Høgholt":

Skøde fra skifteretten over den samlede ejendom til Marcus Jensen, dateret 10. december 1853.

Skøde fra Marcus Jensen til Mads Hundevadt, dateret 12. juni, læst 6. juli 1866.

Skøde fra Mads Hundevads enke i henhold til en af manden oprettet købekontrakt til Jens Hundevadt, dateret 20. dec. 1884, læst 9. januar 1885.

Auktionskøde til Jens Nielsen Ravn, dateret 19, læst 21. marts 1890.

Skøde fra J. N. Ravn, til P. Larsen, dateret 17., læst 21 juni 1895.

Skøde fra Thomas Sørensen til do. på matr. nr. 8 d Grejs, dateret 17., læst 22. dec. 1916.

Skifteretsattest som adkomst for Enkefru Hansine Mathilde Larsen, lyst 24. februar 1939.

Skøde fra sidste til Hans Peter Georg Larsen, lyst 24. februar 1939.

Skøde til Erling Nielsen og hustru Ruth Ravn Nielsen i 1962

Skøde til Per Ravn Nielsen 1996.


Fire generationer på "Høgholt".

1. Peder Larsen fra 1895.

2. Hans Peter Georg Larsen, som er født på gården i 1899, overtog gården i 1939, gift med Agnes Larsen.
Ægteparret Larsen flyttede ind i deres nybyggede hus i 1959, på Bakkevænget 1, Grejs.

3. Erling Nielsen, gift med Ruth Ravn Larsen, som er datter af Agnes og Hans P.G. Larsen.
Parret overtog "Høgholt" i 1962

4. Yngste søn Per Ravn Nielsen købte slægtsgården i 1996.

Gårdens areal er oprindelig på 18 ha, heraf 2 ha skov.

Gården har gennem tiderne været drevet som alsidig landbrug, med malkekvæg, svin og planteavl.

Stuehuset til "Høgholt" er opført i 1880 med ståtag, men er restaureret løbende med nyt tag m.m.
Avlsbygningerne bestod af ungdyrstald fra 1880, kvægstald og lade fra 1972, og svinestald fra 1930.

Ruth og Erling Nielsen Nielsen skiftede malkekvæget ud til fedekvæg, og forsatte driften med planteproduktion.

I firsene blev Bakkevænget udstykket fra "Høgholt" og bebygget med 9 parcelhuse.

Der er frasolgt et areal på 12 ha i 1996.Ved generationsskiftet i 1996, blev "Høgholt" overtaget af Ruth og Erling Nielsens yngste søn, Per Ravn Nielsen m. familie, og ved denne lejlighed byttede forældrene gården med huset på Bakkevænget 4, Grejs, som Per Ravn Nielsen havde bygget og boet i til 1996.

Erling Nielsen døde i 2008, og Ruth Ravn Nielsen blev boende på Bakkevænget 4, Grejs.


"Høgholt" 2012

Siden 1996 er der sket en stor forandring fra landbrugsejendom til et moderne landsted.

Der er opført et nyt stuehus, de fleste gamle avlsbygninger er nederevet, men kvægstalden står tilbage, og er indrettet til hestestald, og gården har hestepension, med opstaldning af heste.

Endvidere er der opført en kontorbygning, som nuværende ejer driver et selvstændig firma fra.

"Høgholt" har nu et areal på 8,03 ha, heraf 2 ha skov.
Hele arealet er udlagt med græs, bl,a også et parkanlæg med græs.

Ejendommen fremtræder hel unik, med en særdeles flot beliggenhed i det kuperede terræn, med udsigt til skoven.


Kilde: Skøde- og panteprotokol for Nørvang- Tørrild Herreder

Danske Landmænd og deres indsats

Danske gårde , Vejle Amt, bind 2B

Landsbyen Grejs, fortællinger om Folk og Fæ.