Grejs, Grejsgaard


Grejsgaard


Grejsgaard


Grejsgaard fra indkørslen

Intro

Grejsgaard, ved Grejs by, ca. 7 km til Vejle Tidligere Fæstegård til Grundet Gods.

"Grejsgaard" Nørre Bygade 29, Grejs
7100 Vejle
Vejle Kommune.

Matr.nr. 16a m.fl. Grejs sogn
Areal: 54 tdr. heraf 48 tdr. agerjord, skov 4½ tdr. have og gårdsplads udgør 1½ tdr.
"Grejsgaard" solgtes formentlig til fri ejendom fra Grundet Gods i 1793.

Chr. Jensens arvinger fik gården i 1890, og solgte den i 1899 ved mageskifte til Johannes Nørskov Hansen, af hvem den næste ejer købte af.

Mange år tilbage, inden der skete udvikling i Grejs, skrives følgende om "Grejsgaard":
Gården ligger med smuk udsigt over Grejsdalen, på sin oprindelig plads, østligst i Grejs By.

Stuehuset blev opført i 1860, i grundmur med tegltag.
Af avslbygninger var øst og syd længe af bindingsværk.
Vest længen var af grundmur, alle avlbygninger havde stråtag.
Senere er der lagt fast tag på avlsbygningerne, flere facade mure er fornyet.

I 1800 tallet blev gården drevet med malkekvæg af jysk sortbroget race.
Der blev solgt fedesvin og månedsgrise.

Skoven ligger i Grejs skov med bøge - og lidt egetræer.

Markerne ligger over bølgeformet terræn, med jævnt fald mod midten.

I 1917 købte Ingrid og Hans Mikkelsen "Grejsgaard", og det blev starten på en slægtsgård
i 2 generationer.Ingrid og Hans Mikkelsen ejede gården fra 1917.
Da Hans Mikkelsen døde i 1954, blev sønnen, Svend Mikkelsen bestyrer på gården.
Ingrid Mikkelsen døde i 1972.

I 1960 købte Inga og Svend Mikkelsen "Grejsgaard", som de drev med malkekvæg og en svinebesætning..

I 1995 blev mælkekvoten solgt og gården drevet videre med fedekvæg.

I 2001 døde Svend Mikkelsen, og gården blev drevet videre af hustruen Inga Mikkelsen.

Gennem årene er der solgt jord fra "Grejsgaard" og tilkøbt jord.

I år 2011, driver Inga Mikkelsen "Grejsgaard" med et areal på 17,3 ha.

Det meste af jorden er forpagtet ud, medens et mindre areal med græs omkring gården, anvendes til hestehold, avl af DV, som familien har haft stor interesse for gennem årene.


Danske gårde, J C B 1a Cour

Landsbyen Grejs, fortællinger om
Folk og Fæ.