Grejs, EnggårdenIntro

Enggården, Sdr.Bygade 20, Grejs Slægtsgård i 4 generationer gennem 100 år. Stuehuset er fra ca.1800. Den var tvillinggård og den gamle bindningsværksbygning blev opført ved Hans Sørensen på Grejs Bakke 9, men er nu revet ned. Stuehuset til nr. 18 kunne godt være det gamle tvillinghus. Matr. nr. 10

Søren Therkelsen ejede gården fra ca. 1900 til 1927. Svigersønnen Niels Nielsen overtog gården. Han var både landmand og handelsmand. Der var 33 tdr.land og 3 tdr.land skov.

Johanne og Peder Hansen overtog gården først i 1950.

Peder Hansen var landmand, og samtidig var han brandinspektør i Tørring-Uldum Kommune.

Hanne og Claus Hulegård købte i 1987
De har bygget nyt stuehus, og udhusene er ændret til kontor m.m..