Grejs, Bakkegaarden


Bakkegaardens stuehus fra 1910


Nyt stuehus fra 2007
Intro

Fæstegaard i 1700-tallet under Grundet Hovedgaard 3 generationer fra 1891 til 2006

Kilde: Nørvang-Tørrild herreders skøde- og planteprotokol 1788 - 1797

Landsbyen Grejs
fortællinger om
Folk og Fæ.


Gårdens historie

Bakkegaarden, Bakkevænget 2,
Grejs, 7100 Vejle
Matr. nr. 6 a m.fl. Grejs by, Grejs
Vejle kommune.

Gården hørte i 1700-tallet under Grundet Hovedgaard, som Fæstegaard.
Gennem årene har gården været gennem 3 tvangsauktioner, og som følge heraf skiftende ejere.
Gårdens stuehus brændte den 8. august 1897, som følge af lynnedslag.
Det nye stuehus stod færdigbygget i 1910.

3 generationer ejede gården
I 1891 købte Kroejer Hans Jesper Pedersen Bakkegaarden.
H.J. Pedersen solgte gården i 1921 til sønnen Peter Jacob Pedersen, som i 1924 byggede ny kostald.
I 1965 køber P.J. Pedersens søn, Hans Pedersen Bakkegaarden, som han drev og boede på indtil 2006.
Pedersen familien ejede og drev Bakkegaarden i 3 generationer, indtil gården skiftede ejer i 2006.

Nyere tid
Omkring 1970 bliver en del af Bakkegaardens jord udstykket til boligbyggeri.
Parcelhusene på Bakkekrogen og Vesterbakken i Grejs er opført på Bakkegaardens jord, og ligger
særdeles attraktivt i de flotte kuperede naturområder ved Grejs.

Nye ejere af Bakkegaarden i 2006:
Elly Kjær Madsen og Ove Hyldetoft Madsen.
Ved ejeskiftet gennemgik gården en renovering af bl.a. staldbygningen, og i 2007 blev der
opført et nyt stuehus.
Bakkegaarden drives som et hestestutteri og planteavl.
Stutteri-Bakkegaarden avler Islandske heste og Shetlandsponyer.


''Publiceret''