Gredstedbro Kirke


Gredstedbro Kirke

Intro

Gredstedbro Kirke er en lille filialkirke til Jernved Kirke, der er opført 1924-1925 under arkitekt Axel Hansen. Kirken er bygget i hvidkalket tegl med motiver fra egnens middelalderlige arkitektur.

Gredstedbro Kirke er en lille filialkirke til Jernved Kirke med plads til 100 mennesker. Den er opført 1924-1925 under arkitekt Axel Hansen. Byggegrunden til kirken og en del af byggesummen blev skænket af kroejeren Marius Clausen. Kirken, der er et langhus opført i røde teglsten på en syld af kampesten, er hvidkalket. Taget er af røde tegl. Arkitekten har benyttet motiver fra egnens middelalderlige arkitektur. Vest for kirken ligger et lille kapel i røde tegl.

Kirkerum
Kirkerummet i Gredstedbro Kirke er et hvidkalket rum med bjælkeloft. Mod syd er to store, gotisk inspirerede vinduer, mod nord to små romansk inspirerede, alle sammen en kopi af vinduerne i kapitelsalen i Sankt Catharinæ Kloster. Alteret er i øst i en tøndehvælvet niche, og der er præsteværelse og fyrrum i denne ende af kirken. Et trapperum og dåbsværelse er ved indgangen i vest. Inventaret og indretningen i kirkerummet er fra kirkens opførelsestid med alterkors fra 1929, altersølv fra 1925, døbefond i granit, prædikestol fra 1924, et kirkeskib fra 1928, en klokke fra 1926, medens alterstagerne er fra 1614 samt et orgel fra 1968, der er bygget af Marcussen & Søn.

Alterkors
Alterprydelsen i Gredstedbro Kirke er et forgyldt fyrretræskors fra 1929, der er en kopi af et højgotisk korstræ i Randerup Kirke.

Altersølv og alterstager
Altersølvet i Gredstedbro Kirke udgøres af en kalk med graveret kors fra 1925, en disk i pletsøv med vinløv på fanen samt en oblatæske af mærket ”Malm”.

Alterstagerne i Gredstedbro Kirke er skænket af Abeline Clausen fra Gredstedbro Kro. De bærer årstallet 1614, men er højest sandsynligt stilkopier af nyere dato.

Døbefond
Gredstedbro Kirkes døbefond er af granit og kopierer den sydvestjyske romanske døbefond i stil. Dåbsfadet er i sort metal med indgraveret en fremstilling af Kristus og børnene.

Prædikestol
Gredstedbro Kirkes Prædikestol fra 1924 er en kopi af egnens ungrenæssancetyper. Nærmest stilmæssigt er prædikestolen i Outrup.

Pulpitur
Pulpituret i Gredstedbro Kirke rummer sytten højfyldninger med malerier fra 1937 af kunstmaleren Niels Steenholdt. De forestiller Jesus Salvator Mundi, - Jesus som verdens frelser, mellem stående apostle. I yderfagene er malet Jesusmonogram.

Orgel
Gredstedbro Kirkes orgel er et ”Kisteorgel”, der er bygget af Marcussen & Søn i 1968. Orglet har fire stemmer.

Kirkeskib
Gredstedbro Kirke har et kirkeskib, der er en model af orlogsfregatten Jylland. Det er bygget af skibstømrer Theisen i København og skænket af stationsforstander T. A. Theisen fra Gredstedbro. Skibet er ophængt i 1928.

Klokkespir og klokke
Gredstedbro Kirkes klokkespir er en kopi af et nu ikke eksisterende klokkespir på Farup Kirke. Klokken er støbt 1926 af B. Løw & Søn i København. Den måler 66 cm i diameter.

Kirkegård
Gredstedbro Kirkes kirkegård er anlagt vest for skolen og nord for landevejen til Esbjerg. Kirkegården er fra 1953 med en mindre bygning, der indeholder materialerum.

Kirkeliv
Jernved Sogn, som Gredstedbro Kirke er annekskirke til, har et stabilt indbyggertal trods dårlige trafikforbindelser tvinger mange ældre fra sognet. Der er almindelige folkekirkelige forhold med jævn kirkegang.

Præseetavle
1924-1933 Peter Dons Augustinus.
1933-1964 J. Urup Mikkelsen.
1964-1972 J. Krogholt.
1972-1976 Birgitte Grell.
1976- Thomas Kjær Hansen.

Kilder: Danmarks Kirker, Ribe Amt, udgivet af Nationalmuseet. Ribe Amt ved Ebbe Nyborg, Niels Jørgen Poulsen og Mogens Vedsø under medvirken af Sissel F. Plathe. V bind. Ikast 2003, side 3253 ff.