Gravstensrelief


Gravstensrelief

Intro

Kunstner: H. Freund Gravstensrelief, 1836 - står ved indgangen til Eventyrhaven ved Domkirken

Hermann Ernst Freund. (1786-1840)

Den tyskfødte Hermann Ernst Freund var først i smedelære og kom siden på Akademiet. I en tid hvor Thorvaldsen var dominerende indefor billedhuggerfaget formåede Freund at løsrive sig den klassicistiske tradition og skabe sit eget udtryk. Han arbejdede i ti år i Thorvaldsens værksted i Rom, og i hans tidlige arbejder spores dennes påvirkning. Siden blev den nordiske mytologi hans foretrukne emnekreds, hvor han blandt andet udførte en lille Loke statuette og hovedværket Raganarokfrisen, som gik til grundei Christiansborgs brand i 1884. Han var meget optaget af den polykrome skulptur, ligesom ophold i Syditalien fik ham til at udsmykke sit eget hjem i pompejansk stil med hjælp fra tidens unge kunstnere. Langt den største del af hans produktion bestod dog af gravmæler


Hermann Ernst Freund. (1786-1840)
Gravstensrelief, 1836
Marmorrelief

Placering: V. Skt. Knuds Kirke

Relieffet er sat på gravstenen tilhørende kammerherre Jens Benzons (1767-1839) og hustru Antoniette Margrethe Gersdorffs (1773-1834). Da gravstenen blev rejst i 1836 lå den blandt andre grave på den kirkegård, der hørte til domkirken. I midten af 1800-tallet blev kirkegården sløjfet til fordel for Assistenskirkegård og gravstenen står nu underligt alene. Når denne gravsten fortsat står der, skyldes det en klausul indført i forbindelse med en større pengegave til Domkirken, der sikrede at graven ikke måtte slettes. Gravstenen er præget af det tidlige 1800-tals interesse for dels den græske kunst dels den romantiske kærlighed. Marmorreliefferne i antik stil skildrer henholdsvis ægteparrets adskillelse (ved Antoinettes død i 1834), hvor han sidder trist tilbage da hun må gå, og genforeningen (i himlen efter Jens Benzons død i 1839), hvor han kommer gående hende i møde. Dette fokus på kærlighed i ægteskabet understreges af indskriften på gravstenens ene side:

ANTOINETTE MARGRETHE GERSDORFF FØD DEN 24. APR 1773
GIFT DEN 9. IULI 1797
MED
KAMMERHERRE
JENS BENZON
HVEM HUN VAR
DEN KIÆRLIGSTE HUSTRU
HVEM HUN ER
DEN ØMMESTE LÆNSEL Kammerherre Jens Benzon var af benzon-slægten, som en årrække ejede Dalum Kloster, han var stifter af Fyens Stifts Sparekasse.