Gravsten for Søren Mikkelsen Kanne


Gravsten for Søren Mikkelsen Kanne(Kande)

Intro

Gravsted for Søren Mikkelsen Kanne(kande)

''Søren Mikkelsen Kanne (Kande)'' Søren Kanne var en dansk bonde født den 10. februar 1801 i Hessel Strandhuse, Ålsø, Grenå. Han døde den 10. november 1860 i Ålsø, Grenå. Han boede i Strandhuset på Hessel Hede syd for Grenå og ernærede sig dels som bonde og dels som snedker. Søren Kanne blev kendt for en utrolig farlig redningsaktion ud for Hessel Strand den 16. februar 1835. Skipper Ole Jensen Jyde af Hornbæk sejlede ud om morgenen den 15. februar fra Helsingør havn med sin jagt “Bente Marie”, for at sejle en ladning salt til Grenaa. Besætningen bestod af skipper samt to matroser, Jens Larsen og Rasmus Svendsen. Det var en en stærk østlig kuling da de sejlede over Kattegats bølger, og hen under aften fik de Grenaa havn i sigte, da det uheld skete at “Bente Marie” blev kastet ind på Hessel strand som et ituslået vrag. Der var ingen på land der bemærket den lille skudes stranding, så besætningen måtte selv prøve at redde sig i land. Det blev en uhyggelig nat, hvor de var vidner til at den ene matros Rasmus Svendsen blev slået over bord af bølgerne og druknede. Om morgenen foreslog Jens Larsen at de skulle kaste sig i vandet og svømme i land. Skipper Ole Jensen var så afkræftet, at han ikke ville gøre forsøget. Det lykkes Jens Svendsen at kæmpe sig gennem brændingerne og op på strandbredden. I megen forkommen tilstand nåede han strandhuset, hvor han samlede kræfter igen. Omtrent samtidig kom Søren Kanne med sin fader kørende til stranden, og opdagede den strandede skude, hvor de kunne høre skipperens nødråb. Søren Kanne red med to heste gennem brændingen ud til et nødstedt – og nærmest ituslået – skib, og reddede skipperen i land. Redningsaktionen blev beskrevet i bl.a. “Ugeblad for den danske Bonde” den 24. februar 1835. Amtmanden skrev til kongen om Søren Kanne; og kong Frederik VI tildelte Søren Kanne “Medaljen for Druknedes Redning” og 40 Rigsdaler. Den 11. juni 1835 skriver Aarhus Stiftstidende om forløbet, og en række borgere i Århus skænker Søren Kanne et sølvbæger med følgende inskription:“ Fra borgere og borgerinder i Aarhus til Boelsmand Søren Kanne, den højmodige frelser af et menneskeliv.” Steen Steensen Blicher skrev i 1838 digtet “En anden og ny Vise om en Sømand og en landmand” om Søren Kanne. Ironisk nok led Søren Kanne druknedøden den 10. november 1860, ledte efter en bortløben ko, faldt i åen og druknede. Søren Kanne blev begravet ved Ålsø Kirke. På mindestenen er gengivet de sidste 3 vers af Blichers digt.