Gravplads fra jernalderen


Sporene efter en af jordfæstegravene med en krukke der har indeholdt madvarer til den døde.

Intro

I 2006 undersøgte museets arkæologer 7 begravelser fra jernalderen i dette område. 3 af gravene var jordfæstegrave, altså begravelser med kister. Resten var urner. De døde i kisterne lå på siden med benene trukket op under sig. Foran dem stod fade og skåle med mad til livet efter døden.