Gravmonument for ukendt soldat
Intro

Gravmonument på Ødis Kirkegård for ukendt soldat faldet i slaget ved Kolding d. 23. april 1849.

'''Her hviler ''''''en dansk soldat ''''''falden i slaget ved Kolding den 23. april 1849. ''''''Tro sin konge, sit land'''

Slaget ved Kolding fandt sted under Treårskrigen (1848-50).