Gravminde over Viktor Fussing Rasmussen


Viktor Fussing Rasmussen faldt i Danmarks frihedskamp.


Portræt af modstandsmanden Viktor Fussing Rasmussen (1920-1945).

Intro

Viktor Fussing Rasmussen (1920-1945) faldt i Danmarks Frihedskamp 1940-1945.

''Viktor Fussing Rasmussen'' blev født i Horsens i 1920. Han var uddannet møbelpolstrer, men blev den 22. september 1942 ansat som reservepolitibetjent. Han tjente herefter ved kystbevogtningen flere forskellige steder, men endte i Horsens igen. Han kom ind i modstandsarbejdet, da Horsens samlede politistyrke gik ind i modstandsbevægelsen. ''Viktor Fussing Rasmussen faldt i kamp den 26. marts 1945'', da han og en gruppe andre frihedskæmpere besluttede sig for at afvæbne en kendt nazist i Gedved. Under aktionen bliver Rasmussen ramt af et skud i nakkehvirvlen og bliver lammet. Han kommer først på Kommunehospitalet i Horsens og bliver derfra overført til neurologisk afdeling i Århus, men bliver samme nat afhentet af det tyske politi og overført til det tyske lazaret i Århus. Her afgår han ved døden den 16. april 1945.

[http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?10167 Frihedsmuseets Modstandsdatabase: Viktor Fussing Rasmussen.] Rimestad, Christian: '''Horsens går til modstand – Modstandskampen i Horsens 1940-1945. '''Bind 1: april 1940 – foråret 1944. Horsens 1998. Rimestad, Christian: '''Horsens går til modstand – Modstandskampen i Horsens 1940-1945'''. Bind 2: foråret 1944 – december 1944. Horsens 1999. Rimestad, Christian: '''Horsens går til modstand - modstandskampen i Horsens 1940-1945. '''Bind 3: januar 1945 – september 1945. Horsens 2000.

''Gravstenen'' består af en todelt epitafiumtavle. Den øverste er formet som en rektangel med tagformet afslutning og "ben" i bunden. Den mindre tavle er rektangulær (36x18 cm). På jorden foran tavlen ses et ''bronzemærke'' monteret på en flad sten med teksten: Faldet i Danmarks Frihedskamp 1940-1945. ''Inskriptionen'' er i svungen antikva med brede seriffer. Den er indhugget og optrukket med guld. Den øverste tavle er ''dekoreret'' med et latinsk kors optegnet med guld og 4 blomster i bronze, der er placeret i hvert hjørne af epitafiet. På den mindre tavle ses 3 indhuggede blomster optrukket med guld.