Gravminde over Robert Holm


Robert Holm, tidligere borgmester i Horsens.

Intro

Robert Holm var borgmester i Horsens i perioden 1949-1966.

''Robert Holm'' var indfødt Horsensianer og arbejdede før hans tid som borgmester blandt andet som chauffør. Han blev indvalgt i Horsens byråd i 1938, var socialudvalgsformand fra 1940 til 1949, viceborgmester i 1943 og borgmester i Horsens i perioden 1949-1966. Han tog over efter borgmester J. Chr. Juliussen. Han var både medlem og formand for en række kommunale udvalg og bestyrelser. Han var blandt andet medlem af tilsynsrådet for Spare- og Lånekassen for Horsens By og Omegn og af bestyrelsen for Horsens-Odder Jernbaneaktieselskab, samt formand for De Danske Privatbaners Fællesrepræsentation. Robert Holms Vej er opkaldt efter ham.

''Gravstenen'' er en bauta eller liggende natursten. Den er skænket af Horsens by. ''Inskriptionen'' er indhugget udelukkende i versaler, i antikva med brede seriffer og har været optegnet med sort.