Gravminde over Peder Hansen von Balle


Tegning af en Underofficer fra Der Slesvigske Kyrasser Regiment til hest.

Intro

Peder Hansen von Balle var Premier Major ved det Slesvigske Kyrasserregiment.

''Peder Hansen von Balle'' var søn af Biskop Nicolai Edinger Balle, der var biskop over Sjælland fra 1783 til 1808. Han var Ridder af Dannebrog, samt eskadronchef og Premier Major ved det Slesvigske Kyrasserregiment, der holdt til i Horsens. ''Det rigtig interessante ved von Balle og hans grav er historien omkring hans begravelse.'' Von Balle havde nemlig før sin død fremsat et ønske om, at blive begravet på den nye »Assistenskirkegård« ved Kildegade, der var under konstruktion i 1835 (nu kaldet Nordre Kirkegård). Ved hans død lod man derfor hans kiste henstå i 5 måneder, indtil den kunne blive nedsat på den nye kirkegård. Dermed blev von Balle - som det også fremgår af gravstenen - den første der blev begravet på Nordre Kirkegård.

''Gravstenen'' er en ganske enkel natursten. ''Inskriptionen ''er udelukkende med versaler, indhugget og optrukket med sort.

Torkil Baumgarten: '''Det Gamle Horsens og Horsens Slægter – topografiske og personalhistoriske bidrag til Horsens bys historie fra 1661-1688'''. København 1925. Svend Aage Bay: '''Horsens historie indtil 1837'''. Horsens 1982. Byarkivet Horsens: H102 (Horsens Kyrasser-Regimentets historie 1679-1842).