Gravminde over Niels Jochumsen


Det specielle gravminde af støbejern over Niels Jochumsen.


Facaden af Møller & Jochumsen Maskinfabrik på hjørnet af Farvergade og Allegade 10, set fra sydvest.

Intro

Gravmindet over jernstøberen Niels Jochumsen er et flot eksempel på, hvordan et erhverv smukt kan afspejles i en gravsten. Mindet er udformet som en af de ovne hans fabrik producerede.

Gravmindet er over: Niels Jochumsen (1789-1887), hustruen Petria Jochumsen (1823-1852), og sønnerne Søren Peder Jochumsen (1848 -1851) og Søren Peter Jochumsen (1831-1866). ''Niels Jochumsen'' var smedemester. Han grundlagde et af de første jernstøberier i provinsen på Smedegade nr. 33. Hans bror Søren Jensen Carl Jochumsen blev tilknyttet virksomheden, og da Niels Jochumsen forlod virksomheden på grund af alder, blev støberiet sammenlagt med en maskinfabrik. Dermed stiftede Søren J. C. Jochumsen sammen med købmanden Johan P. Møller virksomheden '''Møller og Jochumsen'''.

''Gravmindet er noget for sig selv:'' det består af en stele af støbejern på en høj plint med forsænket buefelt. Ved overgangen til plinten er der hulkel. Afslutningen er kraftigt profileret og fungere som base for et forgyldt kronende kors. Det kronende kors er et vidnesbyrd om, at de der er stedt til hvile her tilhører den kristne kirke. ''Inskriptionen'' er i antikva med brede seriffer og er en del af støbningen. De to første dele af inskriptionen er udelukkende i versaler og de sidste to dele er i kursiv. ''Dekorationerne'' består af et relief af Dødens Genius (skytsånd) siddende foran tre målesten udformet som piller. Over buefeltet, i hjørnerne, ses snirkeldekorationer i relief. Gravstedet er omkranset af beplantning bortset fra siden ud mod stien, hvor der er placeret et støbejernsgitter af gotisk karakter. Det består af et rundbuegitter med krydsende buer. Stolperne er ottekantede, stængerne er runde og afsluttes med trepasudformninger.

''Læs mere!'' [http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Aarhus_6119-6135.pdf Danmarks Kirker: Kirkegårde i Horsens.] [http://industrimuseet.dk/wp-content/uploads/2018/12/Fabrik-og-bolig.pdf Industribyen Horsens af Brian Wiborg.] '''Kend din by - Huse og mennesker i Horsens''' af Ole Schiørring