Gravminde over M. A. Petersen


M.A. Petersens Konfektionsfabrik A/S, Sønderbrogade 14.

Intro

Gravmindet over direktør M. A. Petersen (1861-1927) har en anseelig størrelse.

''M. A. Petersen ''åbnede i 1919 en konfektionsfabrik på Sønderbrogade 14, der tidligere havde huset F. C. Madsens Dampvæveri. M. A. Petersen havde været driftsleder her, men købte efter stedets konkurs bygningen og startede med at producere herrekonfektion. Fabrikken fik navn efter sin nye direktør og kom til at hedde M. A. Petersens Konfektionsfabrik. Da M. A. Petersen døde i 1927 blev fabrikken overtaget af selskabet Brdr. Wittrup og kom dermed til at hører under konfektionsfirmaet Frølund og Wittrup. Fabrikken fik lov til at beholde sit daværende navn og det hed den indtil fabrikken lukkede i 1974

''Gravstenen'' er forholdsvis atypisk både når det kommer til størrelse og udformning. Det er et selvstående monument, der har en retkantet sokkel og postament, og et rektangulært korpus. Hovedet eller overliggeren er bredere end korpus og er tagformet. ''Inskriptionen'' på korpus er i antikva med brede seriffer. Bogstaverne er udformet i bronze og monteret på stenen. Inskriptionen på soklen er indhugget. Den er udført udelukkende i versaler og med grotesker. Overliggeren er ''dekoreret'' med en lille bronzekuppel i hvert hjørne. ''Gravstedet'' er omkranset af tuja, der afbrydes ud mod stien af to retkantede granitstandere, der forbindes af en granitsokkel/trædesten. På toppen af hver af standerne ses en lille bronzekuppel. Dette gravminde er blevet anbefalet bevaret, pga. gravstedets anseelige størrelse, det lave indgangsparti og gravstenens atypiske udformning.

Byarkivet Horsens: A1979-013. Danske Erhverv i Tekst og Billeder, Jylland, 1906. Historisk Kalender 1993.