Gravminde over Johannes Fogh Nielsen


Familien Fogh Nielsen. Midt i billedet ses Johannes Fogh-Nielsen og hustruen Ella, yderst til venstre ses Amalie Nielsen, siddende.


Portræt af konul Johannes Fogh Nielsen.


Portræt af Ella Fogh Nielsen.


Jørgensens Hotel, Søndergade 17.

Intro

Gravminde over en del af den Fogh-Nielsen familie, som drev Jørgensens Hotel og Eyde.

Gravminde over Johannes Fogh-Nielsen (1877-1944), Ella Fogh-Nielsen (1884-1961), Knud H. Fogh-Nielsen (1915-1964), P. Nielsen (1841-1907), Charlotte Amalie Fogh (1842-1920) og Fritz Fogh (1837-1884). '' '' ''P. Nielsen ''ejede Jørgensens Hotel sammen med sin kone ''Charlotte Amalie Fogh''. De to overtog hotellet i 1886 og sørgede dermed for, at hotellet kom tilbage i familien efter at den i 2 år havde været ude af deres varetægt. Indtil da havde hotellet nemlig først været ejet af Anders Jørgensen og hans hustru Ane Marie og sidenhen af Ane Maries nevø. Efter P. Nielsens død fortsatte Charlotte Amalie ejerskabet. '' '' ''Johannes Fogh Nielsen'' var søn af P. Nielsen og blev gift med ''Ella Fogh-Nielsen'', født Puschner. Han blev oplært hos vinfirmaet E. Eyde & Co. og fik sin uddannelse i vinbranchen i Tyskland og Frankrig. Kort før han vendte hjem til Danmark i 1904 blev han udnævnt til kompagnon og da han kom hjem overtog han firmaet helt. I 1907 blev han græsk vicekonsul, året efter blev han fransk konsularagent (en fransk konsuls medhjælper) og i 1938 blev han græsk konsul. Han fik igennem årene flere dekorationer, heriblandt ridderkorset af den franske æreslegion og dannebrogsordenens ridderkors. I Hosens var han formand for bestyrelsen i borgerlig stiftelse og næstformand i bestyrelsen A/S Horsens Mineralvandsfabrikker, som han var med til at stifte i 1911. '' '' ''Knud Herman Fogh-Nielsen'' var søn af Johannes Fogh-Nielsen. Knud Herman indtrådte i firmaet (E. Eyde & Co.) i 1944 ved sin fars død. Firmaet fortsatte under ledelse af ham og hans mor Ella. ''Fritz Fogh-Nielsen'' var søn af P. Nielsen og drev hotellet efter forældrene.

''Gravstenen'' placeret i højre side er en rundbuet stele med jævnt tilvirkede sider på retkantet sokkel. ''Inskriptionen'' er indhugget i antikva med brede seriffer og der er spor efter guld maling. Over inskriptionen er stenen ''dekoreret'' med et indhugget latinsk kors. Den midterste ''gravsten'' er en liggesten med en enkelt aftrapning langs kanten. ''Inskriptionen'' er i antikva med brede seriffer. Bogstaverne er udformet i bronze og monteret på stenen. Stenen er ''dekoreret'' med et solkors udformet i bronze og monteret på stenen over inskriptionen. Under ses spor efter en fransk lilje. Under den store liggesten er en mindre ''liggesten'' placeret. Den er i samme udformning – blot mindre. ''Inskriptionen'' er i antikva med brede seriffer. Bogstaverne er udformet i bronze og monteret på stenen. ''Gravstenen'' længst til venstre er ligeledes en rundbuet stele, men denne har ujævnt tilvirket bagside og sider. ''Inskriptionen ''er indhugget i antikva med brede seriffer. Denne stele er også ''dekoreret'' med et indhugget latinsk kors.

Byarkivet Horsens: A1253 (Familien Fogh-Nielsen), B13057 (Gæstgiver Anders Jørgensen). Handelsregister fra 1944. Horsens Avis 30. maj 1944. Horsens Vejviser 1909-1910, 1916.