Gravminde over Georg Marquard


Gruppebillede ved opførelsen af "Cornevilles Klokker" på Industriforeningens Teater. Musikdirektør Georg Marquard med korslagte arme forrest i billedet.


Portræt af Georg Marquard.


Portræt af Wille Marquard.


Portræt af Ellen Marquard.

Intro

Georg Marquard gjorde en del for musiklivet i Horsens gennem hans funktion som musikdirektør og initiativer som han tog i den forbindelse, såsom onsdagskoncerter og symfoniorkesterkoncerter.

Gravminde over Georg Marquard (1870-1961), hustruen Wille Marquard (1886-1938), datteren Ellen Marquard (1899-1987) og en Sophie Nielsen (1849-1933). ''Georg Marquard'' blev født i 1870 i Viborg. Han blev født ind i en fransk musikerslægt, som søn af regimentsmusikeren J. F. Marquard. Hans virke inden for musiklivet startede i Hjørring, hvor han var musikdirektør indtil 1902. Herefter flyttede han til Horsens, hvor han blev koncertmester i Julius Deichmanns orkester. Julius Deichmann havde købt en musikdirektør Nollerups forretning i 1880 og virkede som musikdirektør indtil 1903. I oktober 1903 overtog Marquard tjansen efter ham. Deichmann fortsatte som violinist i orkestreret indtil sin død året efter. Orkesteret var sammensat af såvel professionelle som amatører og spillede ved mange offentlige, såvel som private fester og fejringer. Dertil afholdte de koncerter og spillede til flere operetteforestillinger på Horsens Teater. Marquard dirigerede også byens arbejdersangkor og var endda overdirigent for de jyske centraliserede arbejdersangkor ved en række sangstævner. Han vandt flere priser i den forbindelse I 1926 gik Marquard på pension, men han forblev populær blandt byens borgere – han blev endda kåret som byens populæreste mand. Orkestret fortsatte et par år, men opløstes derefter. Noderne har siden orkestrets opløsning været opstillet forskellige steder, senest fra 1999 på Horsens Bibliotek. Det Kongelige Bibliotek har nu Georg Marquards samling. Marquard var Ridder af Dannebrog. Han døde 91 år gammel i 1961. Datteren ''Ellen Marie Marquard'' blev, som sin far, noget inden for musikken. Hun studerede på det Kgl. Danske Musikkonservatorium og blev violinist. I løbet af hendes karriere spillede hun blandt andet i Kvindestrygerkvartetten fra 1938 til 1943. Kvartetten fik stor succes i Danmark, men den internationale succes blev ikke til noget pga. krigen.

''Gravstenen over Marquard'' er et lavt, fritstående monument. Det er retkantet, men med en skrånende afslutning, der går over i en tagformet forhøjning. Basen udgøres af en retkantet sokkel. ''Inskriptionen'' er i antikva, men med inspiration fra frakturskrifttypen. Den er indhugget og optrukket med sort. Over inskriptionen er stenen ''dekoreret'' med en bronze rose. Roser er i gravstenssammenhæng ofte et symbol på enten kærlighed og frugtbarhed eller Jesu blod, som han udgød for menneskene. ''Gravstenen over Sophie Nielsen'' er ligeledes et lavt, fritstående monument. Det er rektangulært, men med buede hjørner i toppen, der går over i en fladbuet forhøjning. Basen udgøres af en retkantet sokkel. ''Inskriptionen'' er i antikva med brede seriffer. Den er indhugget og optrukket med sølvfarve. I toppen af stenen ses en sandblæst ''blomsterdekoration''. Omkring den ovale dekoration er der indhugget prikker, der er optegnet med sølv.

[http://www.danske-stenhuggerier.dk/Files/Billeder/produkter/symboler/DS-Gravstenssymboler.pdf Danske Stenhuggerier: Symboler på Gravsten og Deres Betydning.] [http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/830/origin/170/ Dansk Kvindebiografisk Leksikon: Grete Jespersen.] [http://www.kb.dk/da/nb/nyheder/mta/breve2008/0803marquard.html Det Kongelige Bibliotek: Georg Marquards samling.] Inge Florup Nielsen:''' Musiklivet i Horsens 1600-1930'''. Horsens 1982