Gravminde over Frederik Kerff


Gravmindet over den katolske præst Frederik Kerff.

Intro

Gravmindet over den katolske præst Frederik Kerff bærer en forholdsvis stor figur af den korsfæstede Jesus, hvilket er et sjældent syn på de horsensianske kirkegårde.

''Stenen'' over Kerff består af et latinsk kors af marmor, der er placeret på en plint med pyramidetop. Basen udgøres af en retkantet sokkel. På korset hænger den korsfæstede Jesus. Han er udført i bronze og afbilleder den lidende frelser, der ofrer sig for menneskeheden. Fremstillingen af Jesus som den lidende er ofte den man forbinder med korset, men han er ikke altid blevet afbilledet på denne måde. Da den romanske stil herskede fremstillede man Jesus som den sejrende konge. Han stod nærmest rank på korset. Ændringerne i udtrykket har ikke alene noget at gøre med stil, men har også noget at gøre med det man gerne vil viderekommunikere til kirkegængerne i gennem afbildningen. Med den lidende Jesus tilskyndede man Man gik senere over til at fremstille ham som den lidende, da man ville tilskynde kirkegængerne til at søge om syndsforladelse. Det har altså ændret sig over tid, hvordan man fremstillede Jesus, alt efter hvad man i den periode har villet udtrykke eller viderekommunikere. ''Inskriptionen'' er i antikva med brede seriffer. Den er indhugget og optrukket med guld. En del af inskriptionen er på latin''': ”Justorum animae in manu Dei sunt'''”, hvilket betyder '''”De retfærdiges sjæle er i Guds hånd”. '''Passagen er fra Visdommens Ord i de Gammeltestamentlige Apokryfer. Disse er en del af de apokryfe skrifter, som den romersk-katolske kirke anerkender som værende en del af bibelen, men som de protestantiske kirker ikke anerkender.

Vi ved ikke meget om ''Frederik Kerffs ''liv udover at han blev født i 1849 i Fredericia, studerede i Rom, blev præsteviet i 1874 og præst i den katolske menighed i Horsens i 1878.