Gravminde over Christopher Petersen


Portræt af Christopher Petersen.


Smedegade, med Petersen & Sørensens Cigar- og Tobaksfabrik midt i billedet. Fabrikken lå i nr. 47.

Intro

Gravminde over tobaksfabrikanten Christopher Petersen, søn af den Christoffer Petersen som grundlagde Petersen & Sørensen tobaksspinderi. Gravmindet er småt, men iøjnefaldende.

Gravminde over Christopher Petersen (1870-1952), hans enke (1869-1956) og hans datter (†1908). ''Christopher Petersen'' var søn af grundlæggeren af tobaksfabrikken Petersen & Sørensen. Han købte sammen med sin bror Alfred fabrikken af deres mor efter faderens død. Alfred stod for tobaksfabrikationen og Christopher for den merkantile del. De videreførte og udviklede på virksomheden, så den gik fra at være en lille skråtobaksfabrik til en stor virksomhed med cigarproduktion. Christopher fortsatte som ene ejer efter brorens død i 1924. I mellemkrigsårene var fabrikken den største private arbejdsgiver i Horsens med 500 ansatte. Christopher var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Tobaksfabrikken var placeret i Smedegade i 120 år. [https://historiskatlas.dk/Petersen_&_Sørensens_tobaksfabrik_(11036) Den er også at finde på Historisk Atlas!]

''Gravstenen'' består af en granittavle, der står lænet op af en anden type gravsten, hvor et kronende kors er knækket af og inskriptionen er forsvundet. ''Inskriptionen'' på tavlen er i antikva med brede seriffer. Den er indhugget og optrukket med hvid, og den tredje linje er i kursiv. ''Gravstedet'' er omkranset af en granitsokkel og granitstandere, der er forbundet af firkantede bronzestænger. Stængerne er dekoreret med blomster på midten. Ud til stien er der placeret en børnelåge. Denne består primært af lodrette stænger, men har to krydsende stænger under håndlisten, samt dekorationer på håndlisten. Gravstedet er belagt med kvadratiske granitfliser og er beplantet med blandt andet Rododendron og gran. Alt i alt et lille men ret markant og iøjnefaldende gravsted. Det formår at afspejle en vis formåen på et forholdsvis lille areal.

Hansen, John Juhler: Røgsignaler – Krøniken om tobakken i Horsens. [https://www.horsensleksikon.dk/petersen_og_sorensens_tobaksfabrik/ Horsens Leksikon: Petersen og Sørensen Tobaksfabrik.]