Gravminde over Christoffer Petersen


Petersen & Sørensens Tobaksfabrik. Petersen & Sørensen forrest med hele personalet stillet op til fotografering. Billedet er taget i Tobaksgården. I baggrunden ses porten ud til Smedegade.

Intro

Christoffer Petersen grundlagde sammen med Peter Sørensen virksomheden Petersen & Sørensen i Horsens.

Gravminde over Christoffer Petersen (1838-1909), hans hustru (†1911) og hans datter (*†1908). ''Christoffer Petersen'' etablerede i 1865 et tobaksspinderi i et lille byhus i Smedegade 47 sammen med Peter Sørensen. Her kom det til at ligge i 120 år. Allerede i 1870 blev virksomheden dog delt i to. Peter Sørensen fik filialen i Århus og Christoffer fortsatte den i Horsens alene. Virksomheden fortsatte under navnet Petersen & Sørensen. I 1873 købte Christoffer købmandsgården som det oprindelige byhus tilhørte, året efter opførte han en mindre fabriksbygning og i 1877 byggede han en ny hovedbygning ud mod Smedegade. Udviklingen stoppede dog ikke der. Allerede i 1887 stod en helt ny fabrik færdig og man gik over til dampkraft. I 1909 tog man en ny skråfabrik i brug. Samme år døde Christoffer Petersen, og hans sønner Christopher og Alfred tog over efter ham. [https://historiskatlas.dk/Petersen_&_Sørensens_tobaksfabrik_(11036) Læs mere om Petersen & Sørensens tobaksfabrik her på Historisk Atlas!]

''Gravstenen'' består af et latinsk kors på postament med pyramidetop og sokkel med affaset overkant. Korset er udformet i marmor og postamentet i sort granit. ''Inskriptionen'' er placeret på postamentet. Den er i antikva med brede seriffer, indhugget og optrukket med hvid. ''Gravstedet'' er omkranset af et smedejernsgitter af firkantsstolpetypen. Gitteret er geometrisk af karakter. I bunden ses en frise, der udgøres af cirkler, der er fastgjort mellem hver stav. Under håndlisten ses ligeledes en frise. Hver anden vertikale stav stopper midt i frisen og fra dem går to modsat vendte buer, hvis ender krøller indad. Buerne er sat fast med bolte udformet som blomster. Stolperne har en kuppellignende afslutning og stavene en spydlignende afslutning. Gitteret er placeret på en cementsokkel, der udligner niveauforskelle. Alt i alt udgør gitteret og det store kors et ret prangende og iøjnefaldende gravminde, der er en markant erhvervsdrivende og et dynastis grundlægger værdig.

Hansen, John Juhler: '''Røgsignaler – Krøniken om tobakken i Horsens'''. [https://www.horsensleksikon.dk/petersen_og_sorensens_tobaksfabrik/ Horsens Leksikon: Petersen og Sørensen Tobaksfabrik.]