Gravminde over Christian Wilhelm Ramges & August Schulz


Christian Wilhelm Ramges gravsten.


August Schulz gravsten.

Intro

Gravminderne over Christian Wilhelm Ramges og August Schulz er fine eksempler på gravstenstypen 'uægte grotte'.

Vi ved ikke meget om ''Christian Wilhelm Ramges'', udover at han var fra Rheydt i Tyskland og døde 23 år, 4 måneder og 12 dage gammel den 28. september 1864 af tyfus. Dertil fremgår det af gravstenen at han var Garde Grenadier. Heller ikke ''August Schulz'' ved vi meget om. Det vi ved er, at han var sergent ved et garderhusarregiment og at han døde i en alder af 31 år, 10 måneder og 4 dage den 1. oktober 1864 af tyfus.

''Christian Wilhelm Ramges’ gravsten'' er det man kalder en uægte grotte. Det betyder at selve korpus, der er af én sten, er blevet tilvirket med indhuggede fuger, således at det ligner, at den er sammensat af flere mindre sten. Den afsluttes med et kronende kors af marmor. I korpus er der indsat en segmentbuet marmortavle. Soklen er ligeledes tilvirket med rundinger således, at den også fremstår mere ”naturlig” og sammensat. ''Inskriptionen'' på tavlen er indhugget i frakturskrift. Over inskriptionen er tavlen ''dekoreret'' med et indridset malteserkors. Ramges sten er et virkelig fint eksempel på en velholdt sten af denne type. ''August Schulz gravsten'' er af samme type. Den er dog større og den segmentbuede tavle er ikke sat ind i korpus, men står på soklen og læner sig op af korpus. Den har ligeledes haft et kronende kors, men dette er forsvundet. ''Inskriptionen'' er indhugget i frakturskrift. Over inskriptionen er der ligesom på Ramges’ sten indhugget et malteserkors. Her er sokkel og korpus dog også ''dekoreret: ''her ses vedbend i lavt relief. Dekorationer på gravsten, der forestiller vedbend, kan symbolisere sammenhold