Gravminde over Adolf Frederik von Harbord


Gravminder over A. F. von Harbord bærer en meget besynderlig inskription.

Intro

Gravmindet over Adolf Frederik von Harbord, major ved det Slesvigske Kyrasserregiment, bærer en meget speciel inskription.

Gravmindet er over Adolf Frederik von Harbord (1795-1878) og hans hustru C. A. von Harbord (1792-1850). '' '' ''Adolf Frederik von Harbord'' var fra Lybæk, men blev ansat ved det Slesvigske Kyrasserregiment i Horsens. Her var han premierløjtnant og overlærer ved en skole for underofficerer. Efter regimentets ophævelse i Horsens i 1842 blev han efter noget tids dets eskadronchef, da det blev rykket til Slesvig - men skæbnen ville, at han kom tilbage til Horsens!

''Gravstenen'' er en kløvet granitsten med glat forside. Over inskriptionen er der indhugget en laurbærkrans. Laurbærkranse symbolisere traditionelt udødelighed, når de er afbilledet på gravsten. ''Inskriptionen'' er udelukkende i versaler. Den er indhugget antikva med brede seriffer. Det mest interessante ved inskriptionen er dog selve indholdet. Gravstenen bærer nemlig teksten: MAJORINDE C. A. VON HARBORD FØDT BRABANDT FÖDT D. 8 JUNI 1792, DÖD D. 21 JANR. 1850, AGTED, ELSKED OG SAVNET. MAJOR A.F. VON HARBORD FÖDT D. 11 MARTS 1795, DÖD D. 3 DEC. 1878. KJENDT AF MANGE, MISKJENDT AF FLERE. FORSTAAET AF FAAE. Den sidste del værende den mest interessante del:'' ''''"Kendt af Mange. Miskjendt af Flere. Forstaaet af Faae." ''''''''Det er en forholdsvis besynderlig inskription - de fleste gravsten bære immervæk mere positive tekster end denne. Der gisnes i lokale skriverier om baggrunden for den iøjnefaldende inskription. Et forslag går på, at inskriptionen har forbindelse til hans funktion som overlærer ved Kyrasserregimentet - en rolle i hvilken han beskrives som værende dygtig, men også som værende "hidsig, pirrelig og stolt" og til tider "ganske ubehagelig". Inskriptionen menes dog også, at kunne tilskrives Harbords kontroversielle holdning til borgerkrigen. Da den 1. Slesvigske krig (Treårskrigen) brød ud i 1864 boede Harbord i Slesvig, men valgte at føre en snes mand fra hans eskadron til den danske armé og kæmpe på dansk side. Han havde eftersigende svært ved at tilgive de som ikke kæmpede på dansk side. Hvad end der lå til grund for denne sære inskription, så fortalte nekrologen en lidt anden historie: "'''Den afdøde var en elskværdig mand, der var almindeligt afholdt – ikke blot i sin snævrere vennekreds men ad alle, som kom i berøring med ham'''." Harbord levede de sidste år af hans liv i Horsens - mere specifikt i Havneallé. En af hans daglige aktiviteter var en gåtur fra hjemmet og ned af Sundvej. Han blev på sine ture ledsaget af sin lille hvide hun kaldet Delle. Folk undrede sig eftersigende over, at en stå stor mand som han, kunne finde på at spadsere rundt med det lille kræ - det måtte da være under hans værdighed!

Byarkivet Horsens: A1008.