Gravminde over Adam Helms


Helms Apotek, Søndergade 12, blev bygget i 1736. Bygningen er fredet.


Portræt af apoteker Adam Helms.


Agnes Helms, født Waagepetersen, gift med apoteker Adam Helms.

Intro

Gravminde over apoteker Adam Helms og hans familie – en del af en af de ældste borgerslægter i Horsens.

Gravminde over Adam Helms (1859-1936), hans enke Agnes Helms (1860-1938) og datteren Ellen Helms (1893-1935). ''Slægten Helms'' kom til Horsens i 1708, da apotekerdatteren Anna Margrethe Helms giftede sig med Jacob Schmidt, som havde købt et apotek i Søndergade i 1707. I 1729 købte han den grund, hvor Horsens ældste apotek lå, og i 1736 nedrev han bygningen, opbyggede en ny og flyttede sit apotek der til. Adressen var Søndergade 12 og den ligger der stadig den dag i dag. En stærk apoteker slægt var grundlagt i Horsens: ud af de 9 apotekere, der har været på apoteket, har 6 af dem heddet Helms og 2 har heddet Schmidt, men har haft en familiemæssig tilknytning til familien Helms – det er ret enestående i den danske apotekverden. Den ''Adam Helms'' som gravmindet er over, fik bevilling til apoteket den 27. juni 1885, overtog det den 1. maj 1886 og efterlod det til sin søn ved sin død den 26. februar 1936. I løbet af hans levetid var han både medlem af byrådet, skoleudvalget og Skanderborg Amt Skoleråd og Skoledirektion. Han var formand for både skolekommissionen, Spare- og Lånekassen for Horsens By og Omegn og Teknisk Skole. Dertil var det i hans tid som formand for belysningsudvalget, at man opførte elværket.

''Gravstenen'' er en rundbuet stele med let forjyngende sider på en ujævnt tilvirket sokkel. ''Inskriptionen'' er i svungen antikva med brede seriffer. Den er indhugget, men ikke optrukket med farve.

[https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub;jsessionid=DD757F8F1715063DECF8921E12BBFA0C?sag=15514344 Fredede & Bevaringsværdige Bygninger: Helms’ Apotek.] [https://www.horsenssoendergadesapotek.dk/om-apoteket/apotekets-historie Horsens Søndergades Apotek: Apotekets Historie.]