Gravhøje i Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn


Jægersborg Hegn. Gravhøj med guldskive. I denne høj fandt Frederik VII en guldskive.


Jægersborg Hegn. Gravhøj med guldskive 2. I denne høj fandt Frederik VII en guldskive fra bronzealder.


Jægersborg Hegn. Nabohøj. Nabohøj til gravhøjen med guldskiven.

Intro

Overalt i Dyrehaven kan du se bronzealderens gravhøje. I skovene ved Dyrehavsbakken ligger de, ved Eremitagen ligger de, enkeltvis eller i tætte grupper...

Overalt i Dyrehaven kan du se bronzealderens gravhøje. I skovene ved Dyrehavsbakken ligger de, ved Eremitagen ligger de, enkeltvis eller i tætte grupper. Landskabet på Eremitagesletten er også interesssant i denne sammenhæng, fordi det minder meget om bronzealderens åbne landskab, med spredte træer og trægrupper, og med de dødes høje vidt synlige. Længere mod nord, i Jægersborg Hegn, ligger højene nu i skov, men skoven kom først til senere. Der har været en storslået udsigt ud over Øresund og svenskekysten med dens mange høje. ''Kongens sidste udgravning. '' Den graveglade Kong Frederik den Syvende stod for flere arkæologiske udgravninger. I Jægersborg Hegn gjorde han i august 1863 sit bedste fund. I en grav lå en 23 centimeter bred skive af guld - et solbillede, engang frembåret ved bronzealderens hellige ritualer. Kongen var helt opslugt af fundet, og han ville ikke forlade udgravningen, selv da den græske konge var kommet til Skodsborg. Men snart kaldte pligten. Få dage efter forlod Frederik den Syvende Sjælland. Han skulle til Sønderjylland for at inspicere troppeøvelser ved Dannevirke. Der var optræk til krig med Tyskland. I Sønderjylland besøgte kongen i oktober arkæologiske udgravninger i Nydam Mose. Kort efter fik han feber, og den 15. november 1863 døde han på Glücksborg Slot.