Gravhøje i Åbjergskov


Gravhøjen Svermhøi på udsnit af det første matrikelkort over Bygholm Hovedgård.


De fire gravhøjes placering afsat på 4-cm. kort.

Intro

Fire lave bakker i Åbjergskoven er ikke alene naturens værk, men der er tale om sløjfede gravhøje fra stenalderen eller bronzealderen.

På det første matrikelkort over Byholm Hovedgård, opmålt i 1781, er vist den ene af de fire gravhøje i området. Højen har på kortet navnet "Svermhøi". Denne høj er som den eneste af de fire ikke endnu ikke sløjfet i 1781. Det er den dog blevet, inden det første målebordsblad blev opmålt omkring 1870.

Alle fire gravhøj har været overpløjede og har ligget i dyrket mark længe, indtil de lige efter Anden Verdenskrig er blevet tilplantede, da man udvidede Åbjergskoven mod syd. Den lange tid under plov har gjort, at gravhøjene er meget udjævnede.

Man kender kun den nærmere datering på den ene af højene, da der kun kendes fund fra den vestligste af dem. Der er her tale om fund af brændte sten og brændt flint, som kraftigt antyder, at der har været tale om en dysse eller jættestue fra bondestenalderen. De andre kan være fra samme tid, men indtil der gøres sikre fund må de dateres bredt til yngre stenalder eller ældre bronzealder.