Gravhøj i Nørreskoven
Intro

En beskeden fredet høj med ca. 10 meter i diameter og 0,6 meter høj. I toppen af højen ses en rest af et gravkammer bestående af 4 store sten. Antagelig er højen anlagt i bronzealderen. Der er ingen efterretninger om udgravninger eller fund i gravhøjen.