Gravhøj i Nørreskoven
Intro

Fredet gravhøj fra bronzealderen udgravet i 1904.

Helt ude på den nordlige spids af Løveodde ligger en lille fredet gravhøj ca. 0,5 meter høj og ca 14 meter i diameter. Langs foden står 14 mindre randsten. Højen er dateret til bronzealderen p.g.a. af de fund som blev gjort i højen, da den blev udgravet i oktober 1904. I den gamle udgravningsprotokol er det noteret, at der blev fundet tre urnegrave i højen, som alle indeholdt rester af urnen, lidt brændte ben og kulrester. I den ene af urnerne blev der også fundet en bronzeknap. Desuden kan man læse at : ”Efter at samtlige begravelser var undersøgt blev højen bragt tilbage til sin oprindelige stand med synlig randstenskæde og dækstenene hævet, så de var synlige på højens overflade.” Hvor dækstenene siden er blevet af, vides ikke.