Gravhøj / Dysse i Præsteskoven


Dysse i Præsteskoven, oversigt.


Dysse i Præsteskoven,detalje.


Dysse i Præsteskoven, oversigt.

Intro

Få 100 meter fra Farum Sø findes resterne af en runddysse i Præsteskoven.

1889 Ligeledes i Præsteskoven ligger paa temmelig højt Terrain tæt ved Farum Sø de forstyrrede Rester, rimeligvis af en Runddysse. Af Randstenene ere nu kun 8 tilstede, og kun faa af disse synes at indtage deres oprindelige Pladser. Af Kamret er nu kun de to lange Sidesten tilstede, og efter disse at dømme har Kistens Bredde været 2', dens Dybde 2'6"; Stenenes Længde er 5'. Retningen er fra N-S. 1938 Rundhøj, stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.). Dysse eller jættestue, stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.). Nationalmuseet beskriver i 1938: Runddysse, 8 m. i tværmål; Højen er meget ødelagt; 4 randsten; af kammer 2 bæresten tilbage.