Gravhøj


Gravhøj ved den gamle landevej. der ligger mange Gravhøje i området.

Intro

Gravhøj ved Kongsbjerggård. Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

En gravhøj er et oldtidsminde, og er som sådan som regel fredet. Gravhøjene er begravelsespladser, brugt af vore forfædre lige fra den tidligste bondestenalder og frem til overgangen til kristen tid i slutningen af vikingetiden. Højenes konstruktion og beliggenhed i landskabet varierer gennem tid, og giver således en indikation på højenes alder.

"Afskrift af Fund og fortidsminder"
"Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)
1890 Genstand givet til museum Museet på Koldinghus Inventarnr. MKH O. 418-423 fundet en i gravhøj på "Kongsbjerggårds" mark (sb. 51-60 og sb. 63). MKH O. 418 skulle være fundet i en gravhøj på "Kongsstedgårds" mark [muligvis en fejlagtig lokalitetsoplysning]. Alle genstandene blev erhvervet / købt samlet til MKH af J. O. Brandorff d. 24/8 1890."