Gravhøj

Intro

[Introtekst]

En gravhøj er et oldtidsminde, og er som sådan som regel fredet. Gravhøjene er begravelsespladser, brugt af vore forfædre lige fra den tidligste bondestenalder og frem til overgangen til kristen tid i slutningen af vikingetiden. Højenes konstruktion og beliggenhed i landskabet varierer gennem tid, og giver således en indikation på højenes alder.

Afskrift af tekst af Fund og fortidsmimder.
1890
Genstand givet til museum Museet på Koldinghus Inventarnr. MKH O. 418-423 fundet en i gravhøj på "Kongsbjerggårds" mark (sb. 51-60 og sb. 63). MKH O. 418 skulle være fundet i en gravhøj på "Kongsstedgårds" mark [muligvis en fejlagtig lokalitetsoplysning]. Alle genstandene blev erhvervet / købt samlet til MKH af J. O. Brandorff d. 24/8 1890.