Gravensgade


Gravensgade, flere butikker og fodgængere. (Postkort stemplet 1911)


Gravensgade - set mod nord

Intro

Gravensgade blev anlagt omkring 1550 på den opfyldte vestre fæstningsgrav. Fra Muret Port på Algade til Skaveport på Bispensgade var der før ca. 1530 dobbelte fæstningsgrave.

''Aalborg Helligåndskloster''Den yderste vestlige var en gravet kanal, og den inderste var Vesterå. Mellem de to grave var en smal strimmel jord, som Christian I havde skænket til Aalborg Helligåndskloster i 1457. I 1535 befalede kong Christian III at befæstningen af Aalborg skulle sløjfes, herefter var der mulighed for at opfylde den yderste fæstningsgrav. 1897 gennemførte Aalborg Byråd en omfattende omlæggelse af åerne, dels i en kanal øst om byen og dels ved at aflede Hasseris Å til Limfjorden vest for byen. Hermed fulgte tørlægning og opfyldning i midtbyen af Hasseris Å, Vesterå og Østerå. Bag den østre husrække i Gravensgade ses stadig den lavning, der var den forsvundne Vesterås leje. ''Vesterbro-gadegennembrud'' Indtil Vesterbro-gadegennembruddet og den nye Limfjordsbro i 1930erne var Gravensgade og Vesterå en hovedfærdselsåre til Pontonbroen. Gravensgade blev indviet som Aalborgs første gågade i oktober 1963 under sloganet '''''"Gå i gågaden - Gå i Gravensgade".'''''