Gravene 2


Udgravning af bygning med plankevægge og stenfundament.


Bygning med plankevægge fra middelalderen


Trærende i form af en udhulet stamme.


Teglhus fra højmiddelalderen.


Teglstenshus fra højmiddelalderen.


Skår af kande importeret fra Flandern i det nuværende Belgien


Dobbeltkam fra 12-1400-tallet

Intro

I 2003/2004 blev der foretaget arkæologiske undersøgelser af bebyggelse, herunder huse af tegl og bindingsværk med ovne og ildsteder fra middelalder og renæssance på matriklen Gravene 2.

De ældste aktivitetsspor udgøres af mindre gruber, måske lertagningsgruber, affaldsgruber o. lign. samt diverse grene og kviste spredt ud i området. I denne periode var området et lavtliggende, fugtigt område, der lå umiddelbart ned til Rosenbækken nord for matriklen og gaden Gravene. Områdets vegetation udgjordes af naturlig vækst af flerårige planter heriblandt buske og krat, der tålte den høje fugtighed nærheden til åen frembød. På et tidspunkt har man ryddet området for buske o. lign., hvilket givetvis er et udtryk for en byggemodningsproces, der igangsattes forud for etableringen af bebyggelsen i området. Den meget begrænsede mængde fund, der kan datere aktiviteterne indikerer foreløbig en datering til 11-1200-tallet. Første bebyggelse på stedet efter byggemodningsprocesserne er en bygning med plankevægge og et stenfundament, samt en rende i form af en udhulet stamme og en plankesat brønd, sidstnævnte øjensynligt i brug i forholdsvis kort tid. I højmiddelalderen, formentlig i 1300-tallet, men måske allerede i 1200-tallet, opføres det ældste, sikkert definerede hus i området, idet et teglhus opføres. Huset, hvoraf dele af henholdsvis øst- og vestvæggene samt hele nordvæggen var bevaret, havde indgang i nord, og rummede en såkaldt hypocaust, som forekom at være sekundært opført. En hypocaust er et slags centralvarmeanlæg placeret i bygningers kældre, og kendes tilbage til romerne, men også forskellige steder i middelalderens Danmark, blandt andet på klostrene Sorø, Esrum og Løgumkloster. Bygningens hypocaust blev nedlagt og huset undergik endvidere flere mindre ændringer i løbet af dets funktionstid, ligesom en lettere bygning - måske en træ- eller bindingsværksbygning - opførtes i direkte tilknytning hertil. Efterfølgende nedbrød man stenhuset og en yngre fase af træhuset overlejrede det. Senere i 1500-tallet erstattedes træ- eller bindingsværkshuset af et yngre, formentlig tilsvarende hus, som der er iagttaget tre gulvfaser fra, og måske er det dette hus, der optræder på ældre fotografier fra matriklen. Fra de lettere, yngre bygninger fremkom der spor af ildsteder og skillevægge, som indikerede, at de var ordinære beboelseshuse.