Grathe Hede


Grathe Hede. Thor Langes mindesmærke


Grathe Hede med kirke i baggrunden. Thor Langes mindesmærke

Intro

Den 28. oktober 1157 tørnede kong Valdemar og kong Svends hære sammen i et afgørende slag på Grathe Hede, 25 kilometer syd for Viborg. Det drabelige slag endte med, at Valdemar stod tilbage som sejrherre. Svend blev kort efter fanget i en mose i nærheden, udmattet og forkommen...

Den 28. oktober 1157 tørnede kong Valdemar og kong Svends hære sammen i et afgørende slag på Grathe Hede, 25 kilometer syd for Viborg. Det drabelige slag endte med, at Valdemar stod tilbage som sejrherre. Svend blev kort efter fanget i en mose i nærheden, udmattet og forkommen. En bonde genkendte ham, gjorde kort proces, tog sin økse og kløvede Svends hoved. Den dræbte konge blev begravet i Grathe Kapel. Valdemar var nu enekonge i Danmark efter elleve års borgerkrig. På Grathe Hede blev der i 1892 rejst en fem meter høj mindestøtte. ''Svend, Knud og Valdemar'' Slaget på Grathe Hede betød afslutningen på mange års blodig krig i Danmark. De rivaliserende konger Svend, Knud og Valdemar havde spillet skåninge, sjællændere og jyder ud mod hinanden for at vinde magten over hele riget. Svend havde myrdet Knud og såret Valdemar, og nu kom det endelige opgør. Med sejren fik kong Valdemar den Store ro til at genopbygge Danmark. Nu kunne han sammen med sin håndgangne mand, bisp Absalon, banke landets ydre fjender på plads. De hedenske vendere i Østersøområdet havde hærget og tyranniseret de danske kyster i årevis. Valdemar befæstede landet med solide borge. Med flåden gennemførte han effektive krigstogter i fjendens land.