Granly


Granly 1.


Granly 2.

Intro

Sondrup og Torup - Kirkestier og kirsebær. Landsbyen Sondrup har ingen kirke, så når indbyggerne skulle i kirke, gik de ad stierne mellem Sondrup, Torup og Hundslund, hvor kirken ligger.

Landsbyen Sondrup har ingen kirke, så når indbyggerne skulle i kirke, gik de ad stierne mellem Sondrup, Torup og Hundslund, hvor kirken ligger. Lange strækninger af kirkestierne er bevarede, så du kan gå en fin runde mellem Sondrup og Torup. En del af turen foregår dog på asfalterede veje. Vejene er smalle og trafikken beskeden, men pas alligevel på, ikke mindst, hvis du har børn med på turen. Turen kan starte flere steder. Svinballevej nord for Sondrup er en mulighed, det samme er parkeringspladsen ved lejrhytten Granly syd for Torup eller Hundslund-Hallen. Langs de gamle kirkestier står der mærkepæle med en hvid cirkel – de er i sin tid sat op af Århus Amt, der også sørgede for de informationstavler, der stadig står tilbage. Langt det meste af turen foregår i den store fredning fra 1977 der omfatter hele Sondrup-området og Uldrup Bakker. Grænsen for fredningen går lige syd for Torup.
På Svinballevej begynder stien ved skiltet, der viser ind til nr. 36-40. Grusvejen følger bækken, og snart passerer du et smukt rødt hus, Bjørnetrækkerens Hus. Neden for huset blev der i 1956 opført bassiner, som bækken stadig strømmer igennem. Vær opmærksom på, at stien nærmest går gennem beboernes haver, så vis hensyn. Efter husene bliver stien smal og til begge sider er den omgivet af stejle bakker.
Vegetationen skifter naturligvis med årstiden, men om foråret kan du bl.a. finde dagpragtstjerne, løgkarse, majlilje, gul anemone og masser af skovsyre. Der vokser ualmindeligt mange vilde kirsebær i området, så turen er ekstra flot, når de blomstrer i maj.
Langs stien møder du store myretuer, og underskoven er dækket af et tæt krat af brombær. I det hele taget er der lidt urskov over skoven, hvor der også ligger mange vindfældede træer. Mod syd ligger en skovsø, hvor der vokser mange iris, og efter den skifter landskabet karakter. Det bliver mere parkagtigt, fordi overdrevet her afgræsses af får.
Stien følger kanten af en mark frem til Sondrupvej. Den skal du følge et stykke mod nord, frem til krydset, hvor du går til venstre ad den smalle Solhøjvej til Torup med de fine, gamle gårde.
Drej ned ad grusvejen, hvor skiltet viser Torupvej 41-45-49, her passerer du Hundslund-Hallen og snart efter også lejrhytten Granly. Nær den begynder endnu en kirkesti, også den er mærket med pæle. Den går gennem et kuperet og meget varieret landskab, der veksler mellem skov, overdrev og åbne landskaber med vid udsigt. Stien går tæt forbi Hulbækgård og slutter ved en stor sten, hvor grusvejen ind


Link til folder: "Kirkestier og kirsebær - Sondrup og Torup"