Granitkors fra 1928Korset er placeret på stranden ud mod Lillebælt

Intro

Granitkorset er rejst juleaften 1928 på et sted, hvor der ved ralgravning i 1920'erne blev fundet tre skeletter.

Juleaften 1928 rejstes dette Kors til Minde om tre ukendte Mand, Kvinde og Barn, hvis sidste Hvilested blev det hårde Stenleje under Korsets Fod. Det skal stå til Minde om den uudforskelige Ulykke, der for Århundreder siden endte disse menneskers Liv her og som Varsel mod Sø og over Land om at Fred og Sikkerhed nu og for al Fremtid skal modtage hver den der kommer til Thorøs Jord.

Torø var i begyndelsen af 1900-tallet ejet af forretningsmanden Harald Plum, der bekostede opstillingen af mindesmærket.