Granhaugen


Intro

Villa Granhaugen, som nu er forsvundet, blev opført 1919 af fabrikant Hans Oluf Bjørløw, tegnet af arkitekt Albert Oppenheim. Granhaugen var en statelig bygning og et smukt hus, men det havde også sin særlige historie, idet det fungerede som Greve-Kildebrønde Kommunes rådhus fra 1948 til 1958.

Hans Oluf Bjørløw, der var nordmand og havde et stort garveri på Trekonersgade, ville i 1919 have sig en sommervilla. Hans fabriksbestyrer, der selv havde købt sommerhus ved Greve Strand, anbefalede en stor grund. Bjørløw købte den store 2 tdr. land store grund for 15 øre pr. kvadratalen. En god ven af Bjørløw, arkitekt Albert Oppenheim, tegnede huset, som selvfølgelig skulle det være et norsk bjælkehus med græs på taget. Navnet Granhaugen skulle også vidne om beboernes herkomst. Al materialet blev kørt over Tåstrup og læsset over i blokvogne for at blive transporteret den sidste vej ad den sandede Gl. Køgevej. Huset blev møbleret meget smukt med gamle møbler og norske antikviteter, almuefade og messing. Granhaugen var et stateligt hus i to etager, med overdækkede loggiaer og en sideudbygning med en stor pejsestue. Ovenpå var der seks værelser. Desuden var der garage og en chaufførlejlighed med tre værelser i to særlige huse ved indkørslen. Mellem 1948 og 1958 fungerede Granhaugen som rådhus for Greve-Kildebrønde Sognekommune. Da det nye borgerhuset stod færdigt i 1958 flyttede man administrationen dertil.

I dag er Granhaugen en mosaik af naturtyper som overdrev og løvskov inden for et relativt lille areal. De forskellige naturmiljøer ligger som zoner parallelt med strandlinjen. Yderst ligger strandbredden, der fungerer som offentlig badestrand. Dernæst kommer strandvolde/klitter, der er bevokset med forskellig veg­etation som Rynket Rose, Gran, Fyr og Birk. På overgangen mellem de træbevoksede dele og den åbne strand findes partier med en ret stabil klit- eller overdrevsveg­etation af betydelig naturmæssig værdi. Længere inde på området er der et afsnit med karakter af dansk løvskov, hvad angår indhold af træer og urter. Derudover indeholder området brede spor med græs samt trægrupper og buskadser af forskellig størrelse og talrige enkeltstående træer.