Gramrolighed


Gramrolighed 2-8. Boligblokke/pensionist-boliger, set fra Ndr. Ringvej. Kolding Stadsarkiv


Gramrolighed. Kolding Stadsarkiv

Intro

Gramrolighed navn fra 1937 og er et vejstykke, der går igennem en tidligere park, anlagt af Jens Gram.

Gramrolighed er opkaldt efter Jens Gram, der i 1795 var ansat som ældste lakaj på Koldinghus. Deruodver arbejdede han som foged og vandmester på Dyrehavegaard, og det var dette arbejde der gjorde, at han fik tildelt et stykke jord – lige netop der, hvor Gramrolighed i dag ligger.

Den nye jordejer mente imidlertid, at også andre end ham selv skulle få glæde af det frodige jordstykke, så han fik ganske hurtigt anlagt en lille park der. Her var bænke og små og store lysninger, hvor spadserende borgere kunne sætte sig og få et lille hvil. Der var en dejlig ro på stedet, og inspireret heraf valgte Jens Gram at kalde parken for ”Rolighed”.

Ro blev der endog meget af efter Jens Grams død, ja faktisk forfaldt parken. Kun lidt hjalp det, at krigsråd Rosendahl nogle år senere istandsatte parken igen, for da han også døde, groede det hele endnu engang til – og så var der ingen vej tilbage.
Parken blev nedlagt, træerne fældet, og en vej anlagdes tværs gennem jordstykket. Vejen kom til at hedde Gramsrolighedsvej.

Nu kan man nemt snuble over de to s’er i Gramsrolighedsvej, så ud røg de, og i 1937 i forbindelse med gade- og vejreformen blev ”vej” slettet. Gramrolighed er altså en sammenskrivning af stedets tidligere ejer, Jens Gram og navnet på den park, han anlagde, og som han kaldte Rolighed.