Gram Slot


Kort 1992. Gram Slot er nu sammenvoksede. Tidligere lå slottet alene og majestætisk uden for landsbyen

Intro

Herregården Gram ved Gram var kongsgård i 1200-tallet. Feltherren Hans Schack overtog gården i 1664, og godset tilhørte hans efterkommere, greverne Schack og Brockenhuus-Schack, til 2007. Hovedbygningen består af tre fløje i to etager. Østfløjen er fra begyndelsen af 1500-tallet...

Herregården Gram ved Gram var kongsgård i 1200-tallet. Feltherren Hans Schack overtog gården i 1664, og godset tilhørte hans efterkommere, greverne Schack og Brockenhuus-Schack, til 2007. Hovedbygningen består af tre fløje i to etager. Østfløjen er fra begyndelsen af 1500-tallet. Sydfløjen er bygget til feltherren Hans Schack omkring 1670, mens grevinde Anna Sophie Schack fik bygget vestfløjen 1751-52. Barokhaven blev anlagt til den anden grevinde Schack omkring 1700, men delvis nyplantet efter orkanen 1999. Den er offentlig tilgængelig. Der er også offentlige arrangementer på slottet. ''Krigen gjorde ham rig'' Krigen mod svenskerne i 1657-60 var en katastrofe for Danmark og især for det nordlige Sønderjylland. Folk døde i tusindvis af sult og sygdomme eller flygtede i rædsel for de fremmede tropper. På Gram gods var der kun beboere i syv af godsets halvfjerds gårde og huse efter krigen, og godsejeren gik fallit. Et af de få mennesker, der havde vundet på krigen, meldte sig som køber: Hans Schack. Han havde gjort karriere i forskellige hære og var i 1658 blevet dansk øverstbefalende. Han blev lovet en høj løn og procenter af krigsbyttet. Det gjorde Hans Schack til en rig mand. Derfor kunne han købe det forsømte gods og investere i at få det på fode.