Grønvang i Vester Nebel sogn


Luftfoto af Grønvang ca. 1950. Ukendt fotograf.

Intro

Grønvang. Nebelvej 5. Matr. 7a V. Nebel, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Grønvang udgjorde sammen med Stensgård en af Nebels gamle helgårde. På et tidspunkt blev helgården delt i de to halvgårde, hver med 2 tdr 3 skp 1 fdk hartkorn.

Ved 1844 matriklen blev gården vurderet til 3 tdr. 6 skp 2½ alb hartkorn. Det specielle ved gården var, at den tidligt (senest fra ca. 1760) blev drevet sammen med præstens annex bol i Nebel. Faktisk ligger Grønvangs bygninger, hvor annex bolet oprindeligt lå. Grønvangs oprindelige bygninger lå 150 m mod vest. De to gårde blev drevet som én ejendom, men var alligevel 2 selvstændige ejendomme. Annex bolet blev atter drevet som selvstændig ejendom fra 1853, da Lindegård blev oprettet i Nebel. Grønvang tilhørte Ølufgård frem til 1789, hvorefter gården blev solgt til gårdfæsteren. Vedr. gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Hans Lauridsen, der var gift med Johanne Hansdatter. De frikøbte gården i 1789 fra Ølufgård. På et tidspunkt blev Grønvang og annex bolet drevet som én ejendom, og et par år efter blev de to ejendomme lagt sammen, dog således at annex bolet stadig havde et selvstændigt matrikelnr. Hans Lauridsen døde i 1810, men enken drev gården videre til sin død i 1821. I 1821 blev gården overtaget af sønnen Laust Hansen. Han blev omkring samme tid gift med Nikoline Kirkeby, datter af sognepræsten Jens Kirkeby i Bryndum. Nikoline Kirkebys mor Karen Sofie Clod og dennes ugifte bror Christoffer Clod lejede et stykke jord fra Grønvang og boede i et hus derved. Laust Hansen blev ligesom faderen en velhavende mand, som opkøbte flere ejendomme i sognet (til videresalg). Ligesom faderen blev han heller ikke gammel og døde allerede 1850. Enken drev gården videre til 1853, hvorefter gården blev delt. Annex bolets jord var blev drevet som en del af Grønvang, men nu blev jorden omdelt, og annex bolets matrikelnr blev fraskilt til en ny gård (med noget mere jord). Denne nye gård, Lindegård, blev solgt til den næstældste søn. Det resterende Grønvang blev overtaget af den ældste søn Jens Kirkeby Lauridsen. Jens Kirkeby Lauridsen var sognefoged en tid. Han var gift i alt 3 gange. Han blev gift første gang 1851 med Johanna Schmidt Andsager, datter af Jens Bundesen, Nebelgård. Hun døde 1863, hvorefter Jens Kirkeby Lauridsen blev gift med søsteren Else Katrine Bundesen i 1864. Hun døde 1874, hvorefter han blev gift 3. gang året efter med Ane Marie Nielsen fra Spangdale i Grimstrup sogn (en datter af Niels Frandsen, som havde haft matr. 10a i Lifstrup). Ane Marie Nielsen overlevede Jens Kirkeby Lauridsen, som døde 1897. Ingen af Jens Kirkeby Lauridsens børn overlevede til voksenalderen, og enken solgte derfor Grønvang til J. K. Lauridsens brorsøn Jens Laurids Kirkeby Hansen fra Lindegård. Hun blev selv gift året efter med sin tidligere mands svoger Hans Schmidt Bundesen i Vester Nebel og flyttede derhen. Jens Kirkeby Hansen blev gift 1900 med Anna Andersen, født i Ellum ved Løgumkloster. Det var meget aktive folk indenfor sognet, især indenfor ungdomsforeningen. Ligeledes var Jens Kirkeby sognefoged i 12 år. De fik dog heller ingen børn og solgte derfor gården i 1938, hvorefter de flyttede til Vester Nebel. 1938 Dora og Karl Lund Thuesen. 1940 Bagermester Henry Christensen. 1945 Ingeborg og Holger Nissen. 1948 Peder Eg Kruse fra Skovlund. Han blev samme år gift med Anna Kruse, ligeledes fra Skovlund. Peder Eg Kruse var i sine ældre dage graver ved V. Nebel kirke. De flyttede til Varde i 1989. Året før var hovedparten af jorden blevet frasolgt. 1989 Nuværende ejere Willy og Lissa Markvard Sønderskov. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016