Grønninger


Fredet grønning

Intro

Grønningerne, dvs. fælles dyrkningsjorde er opkøbt af Fonden Gamle Sønderho, for at kunne bevare det gamle bybillede.

Kernen i Sønderho er et labyrintisk system af veje og stier, og man synes at vende tilbage til Toftestien hele tiden, men i virkeligheden er byen opdelt i fire kvarterer, og hovedparten af husene er opført før 1820.

Husene er karakteriseret ved forholdsvis lange, lave længer med lodrette gavle og højt rejste sadeltage. Gavlene er for det mest bræddeklædte og grønmalede. Næsten alle er stråtækt og forsynet med buet eller flad trekantet facadekvist over hoveddøren.

Desuden er byen præget af åbne pladser, de såkaldte grønninger, der var fælles dyrkningsjorde og tidligere var grønningerne bølgende kornmarker sommer efter sommer. Nu prøver man at bevare dem åbne og grønne.


Kilde: www.mitfanoe.dk