Grønnegangen / Rakkergyden, Aalborg


Grønnegangen omkring 1910-1925

Intro

Hed tidligere Rakkergyden. Den lå uden for byens volde og var kun en markvej. Her boede den fattigste af byens tjenestemænd, den urene og foragtede rakker.

''Hvad er en rakker? '' En rakker gjorde rent efter fangerne i rådhuskælderen og i Rakkerens Hule, han flåede byens selvdøde dyr og assisterede bødlen i hans håndværk. Intet hæderligt menneske kunne omgås ham og hans familie, han var ligesom bødlen henvist til at bo ude på marken for sig selv.

''Grønnegangens udvikling'' Gaden blev omdøbt til Grønnegade den 09.03.1874. Blev igen omdøbt 19.08.1944 efter forhandlinger mellem kommunalbestyrelserne i Aalborg, Nørre Tranders og Hasseris om ændringer af gadenavne, således man kunne undgå navnesammenfald.

''Kilder til Grønnegangen / Rakkergyden, Aalborg'' '' ''Værnfelt, Kr. 1949 Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 Aalborg byrådsforhandlinger 18/73, C-7-1944 '' '' '' ''