Grønnegade Kaserne


Postkort med soldater fra Grønnegade Kaserne


Officeren til hest er fra 4. Dragonregiment


Soldater med jernheste.


Gamle Ridehus til højre i billedet. Til venstre ses Kommandantbygningen.

Intro

Grønnegade Kaserne blev bygget i tiden mellem 1799 og 1888. I 1978 overtog Næstved Kommune Grønnegade Kaserne, og i dag er her Kulturcenter.

Det regiment der har opholdt sig længst i Næstved er 4. Dragonregiment.

Regimentet kom første gang til byen i 1796 og blev, med få afbrydelser, indtil 1923. Dragonernes exit fra Næstved blev opfattet negativt af befolkningen. Dragonerne var nemlig blevet en stor del af byens liv og selvforståelse.


Grønnegade Kaserne er opført i tiden 1799-1888. Med opførelsen af Ridehuset i 1799 fik Næstved mulighed for at beholde sine to eskadroner, der bestod af i alt 200-300 soldater og samtidig få en eksercérskole, hvor soldaterne kunne øve sig i eksercits og våbenbrug.

Hestestalden havde plads til 67 heste, og på ridebanen kunne soldaterne og deres heste øve sig eller vise deres formåen. Kasernen rummer også kommandantboligen, det nye ridehus, den gamle fægtesal og arresthuset til de soldater, der blev straffet efter militærets regler. Fægtesalen var lige så nødvendig som ridehuset, for dengang havde soldaterne sabler, og de var ikke kun til pynt.


I 1807 drog ryttere fra Grønnegade Kaserne sammen med det sjællandske landeværn af sted for at forsvare København mod den engelske flåde. Desværre gik det ikke så godt for danskerne, for englænderne var for stærke og brugte brandbomber. Det var dengang, glansen gik af Sankt Gertrud, for kirkens spir brændte ligesom spiret på Vor Frue Kirke. Det var det først kendte bombardement af en civilbefolkning.

Efter nederlaget ville Castenschiold, der stod i spidsen for det sjællandske landeværn, forsøge at samle tropperne igen i Næstved. Det fandt englænderne ud af og skyndte sig til Næstved. Castenschiold var imidlertid flygtet til Lolland med sine ryttere, så englænderne forlod Næstved efter kort tid og uden at kæmpe.