Grønnegade 22 i Ribe


Grønnegade 22, opført i 1816.

Intro

Ribes bybillede domineres af bygninger fra 1500-1600 tallet. Men der er også nogle fine eksempler på klassisistisk arkitektur fra ca 1780 til midten af 1800-tallet. Grønnegade 22 fra 1816 er et af dem.

Husene
Klassicismen indenfor arkitektur er fremherskende mellem ca 1750 og 1850. I denne periode vendte man tilbage til de antikke, arkitektoniske idealer. Kendetegnende er søjler og buer, enkelhed, rene former, lige linjer, symmetri og harmonisk opbygning. Geometriske former som kvadrater, trekanter og cirkler blev de mest brugte elementer.

Grønnegade 22
Dette hus hører også til de nybyggede i perioden. Det er opført i 1816 for sadelmager Meinhardt. Det består af et kort, toetages forhus med grundmurede langsider og delvist bindingsværksbyggede gavle.

Facaden er af røde sten med hvidtede murværksdetaljer. Den har etfags, kvaderfugede siderisalitter omkring et trefags midterparti, tværdelt af etagebånd. Vinduerne i midterpartiets underetage har konsolbårne sålbænke, mens overetagens sålbænk er gennemgående, hvorimod risalitternes vinduer ikke har sålbænke. I den ene risalit sidder døren, der modsvares af en høj blænding med vindue i den anden risalit.

Den velproportionerede og gennemarbejdede facade korresponderer ikke med de bagved liggende rum, og har vist aldrig gjort det. Til forhuset hører en samtidig sidebygning, samt en portbygning der indgår som en del af nabohuset.

Litteratur
Steffen Søndergaard: Klassicistiske huse i Ribe. I: Bygnings Arkæologiske Studier 88. 1988, s. 27-52.