Grønnegård


Grønnegård, matr.nr. 1b, gården set fra vest, 1936-38.

Intro

Grønnegård, matrikelnr. 1b i Hundige By i Hundige-Kildebrønde Sogn. Gården er nedlagt.