Grønne Mølle


Grønne Mølle.


Ved Grønne Mølle.

Intro

Grønne Mølle vidner om en tid, hvor mølleejeren var blandt de mere velhavende i landbefolkningen.

Danskerne har alle dage forstået at udnytte vandets kraft. Alle egne af landet havde vandmøller, der flittigt malede bøndernes korn. I tidligere tider rummede landet flere tusinde møller, men mange af disse er i dag forsvundet. Ofte vidner kun mølledammen og måske et enkelt underfaldshjul om møllens storhedstid.

På Østfyn
På Østfyn findes dog stadig mange vandmøller, om end de færreste i dag er funktionsdygtige. Vindinge Å har i lighed med Ørbæk Å leveret vand til mange af disse, bl.a. Ferritslev mølle, Mellem Mølle og Bierne Mølle. Ved et tilløb til Vindinge Å ses endnu den smukke Grønne Mølle, hvor der har været mølle på stedet siden 1500-tallet.

Grønne Mølle
Bygningen, der er fra midten af 1800-tallet, har stråtag. Både vandføring og mølledam er bevaret, selv om selve møllen blev nedlagt som sådan i 1954. Møllehjulet er dog nedbrudt. Vandmølle, stuehus og avlslænger er fredede. Det samme gælder de smukke elementer i omgivelserne, gårdspladsens brolægning, mølledammen med tilhørende dige og dæmning samt kanalerne i haven.

Møllen er i dag i privateje.