Grøngaard Slotsruin


Grøngaard Ladegård. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum


Grøngaard slotsruin. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum


Grøngaard slotsruin. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum

Intro

Grøngård blev oprettet som et domæne- og kancelligods af hertug Hans den Ældre i 1567. Nu: Grøngaard Slotsruin og Ladegård

Grøngård blev oprettet som et domæne- og kancelligods af hertug Hans den Ældre i 1567. Hertugen byggede et fint renæssance-jagtslot 1570, men dets levetid blev kort. Efter hertugens død i 1580 blev det kun sjældent benyttet og det gik hurtigt i forfald. Fra 1634 var slottet ubeboeligt, og i 1648 fik amtskriver Jürgensen i Tønder tilladelse til at bruge halvdelen af slottet til nedbrydning.

Jagtslottet blev formodentligt opført af bygmester Herkules von Oberberg. Slottet var en forholdsvis lille rektangulær bygning, 16 gange 18 meter, med et ottekantet tårn i hvert hjørne. Slottets fundamenter blev delvis udgravet 1953 af nationalmuseet. Hele fundamentet blev frilagt i 1970érne og man kan endnu tydeligt se slottets fundament og resterne af voldgraven som nu er frit tilgængeligt.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. II B
"Grøngård - Jagtslot, kancelligods, udstykning", Lorens Hansen, 2009


Tæt ved Grøngaard Slot blev der opført en stor ladegård. Nu består Grøngaard Ladegård af en stor hovedbygning fra 1840, en smuk gammel lade i holstensk stil fra o. 1770. Dertil kommer slotsruinen nord for selve gården. Grøngaard gods blev samlet af gårdene Holleklamp og Tvedmose.

I 1695 blev Grøngaard omdannet til en selvejergård. Fra 1775 blev gårdens betydning efterhånden indskrænket. I 1775 blev gårdene Petersgaard, Holmsgaard og Blomsgaard udstykket fra Grøngaard. Omtrent samtidig opførtes den fine gamle stråtækte ladebygning ved gården. I 1820 og i 1890 gik Grøngaard konkurs og fik nye ejere.

I 1924 kom Grøngaard under staten efter et mageskifte med Augustenborg Hovedgaard på Als. Gården blev drevet af staten i en årrække, ligesom den var udgangspunkt for nyopdyrkning af store arealer i området. I 1957 mageskiftede staten Grøngaard med 38 ha. jord fra Burkal præstegård. Siden da har Grøngaard og det 79 ha. store jordtilliggende været i Burkal menighedsråds eje, og er blevet udpagtet til forskellige forpagtere. Af de 79 ha. jord er 20 ha. udlagt i skov.