Grønbjerggårdlejren


Luftfotoet af Grønbjerglejren er taget efter krigen, men man ser stadig tydeligt baneforløbet, selvom skinnerne er fjernet. Museet for Varde By og Omegn

Intro

I området omkring Grønbjerg var der under Anden Verdenskrig en lejr med barakker til danske arbejdere og tysk personel beskæftiget ved Tirpitz-stillingen.

Baraklejren ved Grønbjerggård

Ved opførelsen af Tirpitz-stillingen blev arbejdere og personel indkvarteret forskellige steder i området. Et af stederne var en midlertidig lejr med barakker opført omkring den gamle klitgård Grønbjerggård. Der var ca. 200 danske arbejdere beskæftiget ved byggeriet af Tirpitz-stillingen og ca. 150 tyske marinere på bevogtningsopgaver.

Jernbanen, der blev anlagt fra Oksbøl, havde endestation på de flade arealer umiddelbart nordvest for gården.

Lejren blev senere anvendt til tyske flygtninge.