Grønbjerg Mølle.


Grønbjerg motormølle der 1908 erstattede en hollandsk mølle på stedet

Intro

Grønbjerg Mølle, Hovedgaden 25, Give. Oprindelig en hollandsk mølle, der blev nedrevet i 1908 og erstattet af en mølle på jernskelet, motormølle og et elværk.

Møllen var oprindelig en hollandsk vindmølle, der blev nedrevet i 1908, og erstattet af en mølle på jernskelet, motormølle og elekrricitetsværk.

i 1918 købte Hans Peter Brøndum møllen, han havde tidligere været forpagter på Omvrå og Langelund mølle.
I 1921 overtog sønnen Aage Brøndum møllen, han var født medens førældrene var på Omvrå mølle.
Aage Brøndum foretog flere udvielser, og udviede med korn og foderstofhandel.
Efter ham overtog sønnen Erik Brøndum møllen.
Møllen er een af de sidste selvstændige møller på egnen og drives stadig af slægten Brøndum.